Medisch Drukwerk logo

Welkom bij Stichting CAI Fonds

”Het Caifonds is een Fonds dat financiële steun geeft aan organisaties voor kunst en cultuur, natuur- en milieu en volksgezondheid in     Hendrik-Ido-Ambacht."

Fonds voor maatschappelijke en sociale doelen, kunst en cultuur, natuur en milieu en volksgezondheid en gehandicaptenzorg.

Uitgangspunten

Het fonds ondersteunt financieel niet- commerciële stichtingen, verenigingen en instellingen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Doelstellingen

  • Maatschappelijke en sociale doelen
  • Kunst en cultuur
  • Natuur en milieu
  • Volksgezondheid en gehandicaptenzorg

Contact

Nadere informatie, eventueel toegespitst op uw organisatie, kunt U krijgen door invulling en verzenden van het contactformulier.